Datakvalitet

Samtrafiken har, genom projekt Öppna data, etablerat ett starkt fokus på att säkerställa en god datakvalitet för den trafikdata vi hanterar.

Vi har som ett steg i att säkerställa att den trafikdata vi tar emot håller en god kvalitet valt att skapa ett valideringssteg. I det steget finns ett antal valideringsregler som är till för att visa oss och våra partners hur det data vi tar emot mår.

Datakvalitet och våra valideringsregler är ett steg av flera mot att kunna analysera Sveriges kollektivtrafik. Genom att ställa krav på datat kommer vi enkelt kunna identifiera och lösa fel samt visa att den data vi hanterar är pålitlig och användbar. Att förmedla felaktigt data kan ge konsekvenser för användarna av datat vid till exempel analys och försäljning. I slutänden drabbar detta resenärerna.

Samtrafikens mål med hög datakvalitet är att genom att ha så korrekt, komplett och aktuell trafikdata som möjligt öka trovärdigheten för kollektivtrafiken både i stort och smått.

I valideringsrapporterna listas valideringsreglerna med en förklarande text till vad regeln innebär, varför felet har uppstått och hur man kan åtgärda det.