Samtrafiken Open Data

 

Samtrafiken verkar i kollektivtrafikbranschen där vi är ett samverkans- och utvecklingsföretag med fokus på den digitala infrastrukturen baserat på data och standarder för informations-, betal- och biljettflöden.

På uppdrag av våra ägare och partners möjliggör vi bland annat för resenären att på ett modernt sätt söka, köpa och resa med fler än ett trafikslag och en operatör vid samma resa i Sverige.

Läs mer om oss och vårt uppdrag på https://samtrafiken.se/

Dokumentation

På denna yta samlas publik dokumentation avseende dataleverans till Samtrafiken. Den primära målgruppen för informationen är de trafikföretag som levererar data till Samtrafiken samt deras systemleverantörer.

Den data Samtrafiken samlar in tillgängliggörs som öppen data på Trafiklab.


Recently updated