Instruktioner för DII-export (Pubtrans II) från Rebus

Här kommer vi att gå igenom, steg för steg, hur man ser till att exportprofilen för Rebusexporten till Samtrafikens Dii-flöde (FTP) är korrekt.

I det nya flödet med XML-filer från Rebus till Samtrafiken kommer man behöva tänka och göra lite annorlunda än tidigare.

  1. Öppna exportprogrammet i REBUS

  2. Väl en tabellperiod som ska exporteras.

  3. Markera det arbetsområde som ska exporteras i rutan för “linjer i valda arbetsperioder, sorterade på tabellområden”.

  4. Bocka i “Linjetyp” och “Linjenätstyp”

  5. Se till att de linjer i det inhämtade arbetsområdet är valda att skickas med exporten.

  6. I rutan “hämta turdata” markeran “Entr”, “Trafiktyp”, “Turtyp+F” och “turavtal”.

  7. Bocka i rutan “Bilda Pubtrans II 3.0 (adapter)” och bocka i rutan “medtag Samtrafik”.

  8. Klicka på exportera.

Observera att man måste göra en export för varje separat tabellperiod/arbetsområde som ska exporteras. Dessa måste sedan läggas in i en gemensam mapp som zippas och därefter läggs in på Samtrafikens FTP-server.

Exporten hamnar sedan i en PUBTRANS II exportportfölj som behöver zippas (komprimerad mapp) innan den skickas/hamnar på Samtrafikens FTP-server för de nattliga körningarna.

Om fel uppstår kommer det nya datat att stoppas och inte kunna läsas in förren felet är åtgärdat samt en ny export skapad.