Instruktioner för DII-export (Pubtrans II) från Rebus

Här kommer vi att gå igenom, steg för steg, hur man ser till att exportprofilen för Rebusexporten till Samtrafikens Dii-flöde (FTP) är korrekt.

I det nya flödet med XML-filer från Rebus till Samtrafiken kommer man behöva tänka och göra lite annorlunda än tidigare.

  1. Öppna exportprogrammet i REBUS

  2. Väl en tabellperiod som ska exporteras.

  3. Markera det arbetsområde som ska exporteras i rutan för “linjer i valda arbetsperioder, sorterade på tabellområden”.

  4. Bocka i “Linjetyp” och “Linjenätstyp”

  5. Se till att de linjer i det inhämtade arbetsområdet är valda att skickas med exporten.

  6. I rutan “hämta turdata” markeran “Entr”, “Trafiktyp”, “Turtyp+F” och “turavtal”.

  7. Bocka i rutan “Bilda Pubtrans II 3.0 (adapter)” och bocka i rutan “medtag Samtrafik”.

  8. Klicka på exportera.

 

Om man har uppdaterat REBUS till senaste versionen så behöver man inte längre göra flera exporter per tabellperiod. Då kan man istället välja den tidsperiod man vill exportera i sin helhet.
I DII-filen kan man se vilken version man har längst upp under Application, där ska VersionComment vara lägst 2.5.4 för att ändringarna i Calendar.xml ska vara med.

Observera att man måste göra en export för varje separat tabellperiod/arbetsområde som ska exporteras. Dessa måste sedan läggas in i en gemensam mapp som zippas och därefter läggs in på Samtrafikens FTP-server.


Exporten hamnar sedan i en PUBTRANS II exportportfölj som behöver zippas (komprimerad mapp) innan den skickas/hamnar på Samtrafikens FTP-server för de nattliga körningarna.

Om fel uppstår kommer det nya datat att stoppas och inte kunna läsas in förren felet är åtgärdat samt en ny export skapad.