Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

För att få tillgång till Samtrafikens system och Trafikdataportalen går ni till https://samtrafiken.se/logga-in/ och klickar sedan på Ansök om konto. Följ därefter instruktionerna på sidan.

Note

Av säkerhetsskäl så måste e-postadressen som ni använder vid ansökningen tillhöra trafikföretaget som ni vill rapportera in trafik för.

...

Överblick

I den gröna menyn till vänster finns trafikdataportalens olika moduler. Genom att klicka på respektive rubrik så kommer man vidare till Trafikdataportalens huvudmoduler Turer, Linjer, Hållplatser och Publicera data.

...