Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

BoB -

Biljett- och Betal-standard

 standard för Biljettdistribution och Biljettvisering

BoB-standarden ägs gemensamt av kollektivtrafiksbranschen i Sverige. Den finansieras av Samtrafikens ägare samt underhålls och utvecklas gemensamt på uppdrag av Samtrafikens styrelse. Utveckling har gjorts och sker fortsatt med gemensamma insatser i ett forum kallat BoB-Tech. Deltagandet är öppet för alla som vill bidra. Förändringar beslutas i ett s.k. Change Advisory Board (CAB) med deltagare från Samtrafikens ägare.

Målsättningen med standarden är att skapa möjligheter till interoperabilitet, inte bara mellan olika biljettsystem utan även mellan olika komponenter i ett biljettsystem. Interoperabiliteten mellan biljettsystem skapar möjligheter för kombinerade biljetter med delsträckor levererade av olika aktörer. Interoperabiliteten mellan komponenterna i ett biljettsystem skapar möjligheter för både etablerade och nya aktörer att komma in på marknaden, både tjänsteleverantörer och utrustnings-/systemleverantörer, med olika komponenter i en större lösning. 


Info
iconfalse

 Click here for englishArkitektur

Den principiella arkitekturen av olika delar av ett biljettsystem och dess BoB-gränssnitt:

Participant Metadata finns i en nationell databas som hanteras av Samtrafiken. Detta är ett register med alla deltagare i BoB-sfären. För att kunna kommunicera genom BoB så måste man vara registrerad i denna med s.k. ’public keys’ genom vilka du identifierar dig gentemot en annan BoB-enhet. Detta är en del av säkerheten inbyggd i standarden.

En Tokenutgivare är en part som ger ut ID:n som följer BoB-standardens definition i MTS7. Dessa ID:n lagras på ett s.k. Proximity Integrated Circuit Card (PICC). När en resenär köper en resa så registreras endast rätten till resan i det lokala biljettsystemet kopplat mot resenärens ID. När sedan resenären vill avropa resan så visar denna endast upp sitt ID och rätten till resan kan återfinnas i biljettsystemet. Detta ger möjlighet till en flexiblare försäljning och ID:t kan lagras i en form som är enkel för resenären (t.ex. i en telefon, ett klockarmband eller andra s.k. wearables).

Säljkanal kav vara olika saker så som t.ex. ett återförsäljningssystem, en app, biljettmaskiner eller liknande. Denna funktion är i allmänhet resenärens gränssnitt genom vilket hen köper sin resa. I vissa fall så lagrar eller distribuerar denna kanal även biljetten från det Lokala backend biljettsystemet.

Ett Lokalt backend biljettsystem, består av Pris & produkt som lagrar utbud med uppgifter om priser och affärsregler, Biljettmotor som och tillverkar, lagrar och administrerar uppgifter om digitala biljetter samt i vissa fall en modul för Anropsstyrd trafik som hanterar bokning av avgångar som förutsätter bokning..

Validering/kontroll verifierar resenärens rätt att resa. Detta sker i allmänhet via en app eller med någon form av läsare som kan tolka BoB-biljetter eller BoB-ID:n.

BoB-standarden är det som definieras i de gröna rutorna.

Övriga färger i denna bild, med undantag av Participant Metadata, signalerar att de är fristående funktioner. De kan hanteras av en och samma organisation men standarden möjliggör dock att dessa skulle kunna hanteras av olika organisationer eller kombinationer därav.

Ur en verksamhetsnära synvinkel innebär det att alla trafikföretag som använder BoB kan:

 • validera sina egna biljetter - även app-biljetter
 • validera biljetter sålda via tredje part
 • sälja andras biljetter och kombinera dessa med det egna utbudet

Ur en teknisk synvinkel innebär det att man kan:

 • modularisera ett traditionellt biljettsystem 
 • ha flera leverantörer för olika moduler
 • låta olika aktörer utföra specifika uppgifter som t.ex. försäljning och validering

Förvaltning

Samtrafiken har fått förtroendet att förvalta BoB-standarden och den samverkan som skapats inom branschen för dess ändamål. Förvaltningen omfattar:

 • specifikationer av MTB, Tickle, BoB-arkitektur och APIer
 • databas med BoB-användarnas publika nycklar den s.k. Participant Metadatabasen
 • teknisk support till användarna av BoB-standarden
 • stöd till de som ska implementera BoB-standarden
 • samverkan med ägarna för förbättring och utveckling av BoB-standarden

På följande sidor finns all dokumentation som behövs för att olika aktörer ska kunna implementera och verifiera de specifikationer och APIer som krävs för att uppfylla branschens målbilder.


Kontakt 

För generella frågor kontakta

Johan Hammar, objektägare standards

johan.hammar@samtrafiken.seFör tekniska frågor kontakta 

För support

Se BoB Support