PM och mallar

Under projekttiden skrevs det PM och mallar på kravspecar. De är till för att man ska få en djupare förståelse för olika delar av implementationerna. Det gjordes också en genomlysning av projektresultatet av en extern granskare, Patrik Fältström (Second opinion).

Följande dokument kan beställas via bobsupport@samtrafiken.se:


PM - Bluetooth och BLE (sv) ver 1.0.pdf

PM - ID-baserat resande (sv) ver 1.0.pdf

PM - Juridisk kartläggning (sv).pdf

PM - Interoperabilitet (sv) ver 1.0.pdf

PM - Kontaktlösa bankkort (sv) ver 1.0.pdf

PM - MTB på reskort (sv) ver 1.0.pdf

PM - NFC och POC (sv) ver 1.0.pdf

PM - Säkerhetskrav bärare (sv) ver 1.0.pdf

PM - Verifiering och Certifiering (sv) ver 1.0.pdf

BoB - MALL Kravspec MTB-läsare (sv) ver 1.0.pdf

BoB - MALL Kravspec Kontokortterminaler (sv) ver 1.0.pdf

Second opinion (sv).pdf