Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Gör samma urval av turdata som vanligt för att skicka till Samtrafiken. Tänk på att du alltid måste starta exporten från dagens datum för att vi inte ska sakna trafik.

  2. Bocka för ”Bilda Pubtrans DII 3.0 (Adapter C)” och underliggande val

  3. Klicka på knappen Exportera.

...